Дефектолог

Дефектолог  – фахівець, який займається ПРОФІЛАКТИКОЮ та   РОЗВИТКОМ інтелектуальної сфери дитини, корекцією порушень інтелектуального розвитку, розширює уявлення про навколишній світ, надає допомогу дітям, що мають труднощі в засвоєнні знань, а також при відхиленнях в розвитку пізнавальних процесів.
          Дефектолог допомагає дітям в засвоєнні програми, орієнтуючись на індивідуально-психологічні особливості конкретної дитини, а також на рівень розвитку її пізнавальних процесів.
На заняттях дефектолог  нашого центру, займається розвитком та корекцією:

 • уваги (зорова, слухова);
 • сприйняття (зорове, слухове, тактильне);
 • пам’яті (зорова, слухова);
 • мислення;
 • мовлення (усне, письмове);
 • моторики (моторної функції);
 • слуху, фонематичного сприйняття;
 • емоційно-вольової сфери;
 • заповнення прогалин у пізнавальній сфері;

А також, формуванням:

 • навичок самообслуговування;
 • елементарних математичних уявлень;
 • конструктивної діяльності;
 • соціально-побутових навичок.

Заняття проходять індивідуально. Включають у себе елементи музичної терапії, сенсорної стимуляції(чи навпаки – сенсорного «голоду»), пісочної терапії та ігрової логопедії.