Логопед

Логопед – спеціаліст який займається  формуванням, розвитком та корекцією мовлення.
Послуги логопеда, які  надає наш центр:
– діагностика мовленнєвих порушень;
-“запуск”мовлення у безмовленнєвих дітей;
– розвиток дихання, моторики;
– корекція звуковимови;
– формування фонематичних процесів;
– розвиток лексичної сторони мовлення;
– розширення словникового запасу;
– формування зв’язного мовлення;
– профілактика та подолання дислексій та дисграфій.
– логопедичний масаж;
– заняття з логоритміки;
– логопедичний вокал;      

Корекційно-розвиваюча робота проходить у різних формах, включаючи елементи логоритміки та ігрової логопедії. Протягом заняття дитина часто  змінює види діяльності. Загалом, кожна зустріч з логопедом включає в себе обов’язкові елементи, зокрема:

  • психогімнастика;
  • артикуляційні вправи;
  • вправи для розвитку мовленнєвого дихання;
  • ігри та завдання та розвитку дрібної моторики;
  • голосові та інтонаційні вправи;
  • завдання для розвитку фонематичного слуху;
  • вправи для формування правильної звуковимови.

Також, на заняттях часто застосовуються елементи логоритміки, логопедичного вокалу, пісочної терапії, ігор-драматизацій, казкотерапії.