Логоритміка

Логоритміка – це однин з розділів логопедії і корекційної педагогіки , своєрідна система спеціально розроблених ігор та вправ, спрямована на корекцію мовленнєвих порушень за допомогою рухів. Як правило, застосовується як елемент комплексної  корекції різних мовленнєвих порушень. Іншими словами – метод корекційної роботи, що поєднує у собі музику, слово та ритм.

Найважливішим завданням, що визначає особливу значущість логопедичної ритміки як одного з-поміж засобів логопедичної корекції, є формування і розвиток у дітей з мовленнєвою патологією сенсорних і рухових здібностей як основи виховання, перевиховання мовлення і усунення мовленнєвих порушень, а також можливості значного розвитку різних видів дихання  та якостей голосу у дітей з мовленнєвими труднощами.

Логопедична ритміка включає в себе такі напрямки:

  • ритмічна розминка та ходьба у різних напрямках та різному темпі
  • вправи,які регулюють м”язовий тонус
  • співи,вправи на розвиток дихання, голосу та артикуляції;
  • вправи для розвитку координації
  • слухання музики,мовленнєві вправи без музичного супроводу;
  • вправи для розвитку навичок узгодження слів та рухів
  • вправи для розвитку уваги, сприйняття темпоритму та відчуття ритму.
  • вправи для розвитку дрібної моторики
  • заключні вправи для релаксації

Основний принцип побудови усіх перерахованих видів роботи – тісний зв’язок руху з музикою. Музика, з її величезним емоційний впливом, багатством виразних засобів, дозволяє нескінченно урізноманітнити прийоми руху і характер вправ.
           Поєднання музики, рухів і слів у логоритміці відбувається  по-різному. Але яка б не була доля музики й слова, музики й руху  у вправах в комплексі вони формують і упорядковують рухову сферу того, хто займається, його діяльність, позитивно впливаючи на особу. Ритм сприймається багатьма органами перцепції – кінестетичними відчуттям, тактильними, зоровими, слуховими. Ці сильні стимули створюють додаткову мотивацію до виправлення мовлення. Це сприяє розслабленню та попереджає виникнення, психічної, емоційної та м’язової напруги. Загальна моторна підготовленість усіх і окремих груп  м’язів позитивно впливає на нормалізацію дихальних і артикуляційних м’язів.

Логоритмічну групу у нашому центрі веде логопед-дефектолог з вищою музичною освітою. Спеціаліст, який знає особливості мовленнєвого розвитку дітей, закономірності викладення музичного матеріалу та  взаємозв’язку музичної та мовленнєвої діяльності дітей.