Мозочкова стимуляція

Мозочковая стимуляція – це сучасний метод корекії порушень мовленнєвого та інтелектуального розвитку. Комплекс лікувально-профілактичних і реабілітаційних методик, спрямованих на стимуляцію роботи головного мозку і мозочка.

✔Мозочок містить найбільшу концентрацію нервових клітин (50%)відносто інших частин головного мозку, тому його буквально називають «ключем до научіння мозку». Він пов’язаний з усіма частинами нашого мозку і переробляє всю інформацію від органів чуття, яка надходить у мозок.

✔На основі цієї інформації мозочок проводить корекцію рухів і поведінки. Але робота мозочку відповідає не лише за обробку сенсорної інформації та координацію, але й за здатність до навчання, сприймання та концентрацію уваги дитини, а також швидківсть обробки інформації. 

До того ж, у більшості дітей,які мають мовленнєві труднощі, спостерігаються порушення в роботі мозочку та вчені доводять що подолання дисфункцій мозочка значно прискорює процес корекції мовленнєвих порушень.

Як проводяться заняття на дошці Більгоу?

В основі програми мозочкової стимуляції лежить система тренувань на особливому тренажері – балансувальній дошці. Заняття нагадують лікувальну фізкультуру: стоячи на балансувальній дошці, дитина виконує завдання інструктора, наприклад, обмінюючись з інструктором м’ячем, називає букви алфавіту, домашніх і диких тварин тощо.
Ці завдання спрямовані на синхронізацію рухових і пізнавальних навичок, розвиток зорово-моторної координації. Для кожного пацієнта розробляється індивідуальна програма, при цьому враховується вік дитини, її можливості та особливості.

МЕТОД МОЗОЧКОВОЇ СТИМУЛЦІЇ РЕКОМЕНДОВАНО ПРИ ТАКИХ ПРОБЛЕМАХ:

 • синдром дефіциту уваги;
 • зниження пам’яті;
 • проблеми навчання;
 • гіперактивність;
 • поведінкові розлади;
 • затримка мовленнєвого розвитку;
 • алалія;
 • затримка психічного розвитку;
 • дисграфія та дислексія;
 • диспраксія;
 • аутизм і розлади артист. спектру;
 • центральне поруш. слухового аналізу;
 • розлад сенсорної обробки;
 • порушення ходи, постави, моторики;
 • порушення роботи вестибулярного апарату та координації рухів.

ЗАНЯТТЯ МОЖНА ПОЧИНАТИ У ВІЦІ 3-4 РОКІВ, ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТЬ – 30 ХВИЛИН.